Pochodem s Mixitkou pomáháme handicapovaným dětem! Pomozte i VY!

V rámci každého závodu zařazeného do seriálu Rock Point - Horská výzva, organizujeme od roku 2015 také nesoutěžní Pochod s Mixitkou, který je určen široké veřejnosti a rodinám s dětmi!

Každý Pochod s Mixitkou má kromě zprostředkování nevšedního zážitku z pohybu na horách - Vám, účastníkům tohoto klání také další aspekt a to charitativní...Rozhodli jsme se totiž podpořit dobrou věc a tak z každého startovného, které v rámci pochodu uhradíte, odevzdáme vždy 50% jednomu handicapovanému dítěti z regionu, kde se pochod koná a částečně tak podpoříme ať už jeho léčbu, či sbírku na něco, co ke své rehabilitaci upotřebí;)

Podpořte tyto děti také, ať už svou účastí v Pochodu s Mixitkou, či mimo ni zasláním finančního daru bankovním převodem a pomozte tak zafinancovat jejich rehabilitaci, či nákup potřebného vybavení, aby se i ony třeba jednou mohly postavit na start našeho pochodu!

 

V roce 2019 podporujeme v rámci Pochodu s Mixitkou tyto děti:

V rámci Beskydského pochodu podporujeme: Verunku Fojtíkovou

Více info na webu: http://veronika-fojtikova.webnode.cz

Chtěli bych jste podpořit Verunku také mimo Pochod s Mixitkou? Nyní můžete! Pošlete jí finanční dar v jakékoliv výši na následující účet:

č.účtu pro finanční podporu: 2501158446/2010 (do zprávy pro příjemce vždy uvádějte: "Dar pro Verunku")

Vybraná částka: 4.500,- Kč

 

V rámci Krušnohorského pochodu podporujeme: Matěje Židlického

Více info ZDE

Chtěli bych jste podpořit Matěje také mimo Pochod s Mixitkou? Nyní můžete! Pošlete mu finanční dar v jakékoliv výši na následující účet:

č.účtu pro finanční podporu: 8904930207/0100 (do zprávy pro příjemce vždy uvádějte: "Dar pro Matěje")

Vybraná částka: 7.865,- Kč

 

V rámci Šumavského pochodu podporujeme: Elišku Vachtlovou

Více info ZDE

Chtěli bych jste podpořit Elišku také mimo Pochod s Mixitkou? Nyní můžete! Pošlete mu finanční dar v jakékoliv výši na následující účet:

č.účtu pro finanční podporu 256281088/0300 (do zprávy pro příjemce vždy uvádějte: "Dar pro Elišku")

Vybraná částka: 5.768,- Kč

 

V rámci Jesenického pochodu podporujeme: Lukáška Bílého

Více info na: http://lukasekdmo.webnode.cz

Chtěli bych jste podpořit Lukáška také mimo Pochod s Mixitkou? Nyní můžete! Pošlete mu finanční dar v jakékoliv výši na následující účet:

č.účtu pro finanční podporu: 2300344082/2010 (do zprávy pro příjemce vždy uvádějte: "Dar pro Lukáška")

Vybraná částka: ?

 

V rámci Krkonošského pochodu podporujeme Kubíka Pecku

Více info: ZDE

Chtěli bych jste podpořit Kubíka také mimo Pochod s Mixitkou? Nyní můžete! Pošlete mu finanční dar v jakékoliv výši na následující účet:

č.účtu pro finanční podporu: 214584400/0600 (do zprávy pro příjemce vždy uvádějte: "Dar pro Kubíka")

Vybraná částka: ?

 

Vybraná částka v roce 2018: 59.381,- Kč

Vybraná částka v roce 2017: 91.766,- Kč